Zelf boekhouden voor beginnende ondernemers

Zelf boekhouden voor beginnende ondernemers

Het opstarten van een eigen zaak vraagt van ondernemers dat ze heel wat kennis hebben over bedrijfsbeheer. Eén van de onderdelen daarvan is uiteraard de boekhouding. Hoewel veel beginnende ondernemers schrik hebben van de eindeloze stapels aan financiële documenten die ze zullen moeten opmaken, verwerken en bewaren helpt een goede boekhouding hen wel een goed zicht te hebben op het succes van hun bedrijf. Bovendien is het uiteraard ook een wettelijke verplichting voor andere de belastingdienst.

Van hobbyproject tot bedrijf Veel kleine bedrijfjes worden opgestart als een soort uitgegroeid hobbyproject waarvan de basis een cash-boekhouding is. Maar eens een bedrijf groeit en uitbreidt volstaat deze boekhoudmethode niet langer. De overstap naar een degelijker boekhouding moet ervoor zorgen dat alle transacties geregistreerd worden op het moment dat ze plaatsvinden en niet langer enkel wanneer ze in cash omgezet worden.

Ondernemers moeten natuurlijk vaak ook aan banken en investeerders hun financiële vooruitzichten kunnen voorleggen. Dit soort informatie is essentieel voor het bekomen van externe financiering. Daarom schrijven de meeste ondernemers een business plan met daarin economische vooruitzichten, verwachte opstart- en maandelijkse kosten en pro forma financiële rapporten. Voor kredietverstrekkers en investeerders is dit cruciale informatie om een accuraat beeld van de onderneming te krijgen.

Tip: https://zelfboekhouden.org/kennisbank-boekhouden/boekhoudprogramma/populair-boekhoudprogramma-kopen/

Budget opmaken Een andere belangrijke functie van een boekhouding voor een klein bedrijf is het opmaken van een budget. Een budget geeft een overzicht van alle mogelijke kosten verbonden aan de bedrijfsvoering. Zo zal er budget moeten voorzien worden voor personeel, publiciteit, het aanleggen van een stock en andere soorten bedrijfsuitgaven. Je aan dit budget houden kan voorkomen dat er geld verspild wordt aan niet-essentiële zaken. Een budgetplan zorgt ook voor een overzicht van alle kosten die gemaakt werden om goederen te produceren of diensten te kunnen leveren.

Boekhouden is de meest effectieve manier om de winstgevendheid van je bedrijf te bepalen. Hoewel een bedrijf een groot aantal inkomsten kan halen uit verkopen kan het zijn dat door een te lage winstmarge het toch gedoemd is om te falen. Ondernemers moeten een zicht hebben op hoe goed er van hun activa gebruikgemaakt wordt en wat de exacte kosten zijn om zo de winstmarge te kunnen bepalen.

Uitgelicht: https://zelfboekhouden.org/kennisbank-boekhouden/boekhoudprogramma/boekhoudprogramma-webshop/

Zelf boekhouden Als startende ondernemer kan je heel veel van je boekhouding waarschijnlijk zelf in handen houden (check bijvoorbeeld ZelfBoekhouden.org van Elma voor handige tips. Mocht je toch met vragen of problemen zitten dan kan je altijd een boekhoudkantoor contacteren of een eigen boekhouder in dienst nemen, eventueel op parttime basis. Nog een mogelijkheid is je enkel voor de opstart zelf even te laten begeleiden door een professionele boekhouder en eens je voor al je activiteiten de boekhoudprocedures opgestart hebt en onder de knie hebt dit verder zelf doen. Op het einde van het boekhoudjaar kan je dan je totale boekhouding door diezelfde boekhouder nog even laten controleren.